Vánoční koncert „Zpívat píseň lásky smím“

Vánoční koncert „Zpívat píseň lásky smím“

Dne 22.12. se konal tradiční vánoční koncert dětských pěveckých sborů s názvem „Zpívat píseň lásky smím„. Ve zcela zaplněném divadle J. K. Tyla se postupně představily všechny sbory ZUŠ pod vedením Evy Kubečkové. Hlavní sbor Červánek a jeho přípravná oddělení Hvězdičky a Sluníčko. Komorní sbor Jitřenka byl posílen o několik mužských hlasů. Hostem byl akordeonový orchestr Musica harmonica pod vedením Jaroslava Kubečka, dále žáci oddělení bicích nástrojů třídy Vlastimila Pella, taneční oddělení Blanky Rejholdové i žáci flétnové třídy Hany Kukulové- Řezníčkové. O zajímavou výzdobu se postaraly paní učitelky výtvarného oboru Radka Giuliano Šimková a Pavla Kejzlarová. V pestrém, vánočně laděném programu zazněly vedle tradičních koled s doprovodem smyčc. kvarteta pod vedením Jiřího Kábrta skladby s duchovní tematikou, spirituály, transkripce varhanní i smyčcové barokní hudby v podání akordeonistů a také moderní Malá vánoční mše slovenského skladatele Norberta Bodnára. Diváci ocenily všechna vystoupení vřelým potleskem, což je pro nás vždy největší odměnou za vynaložené úsilí. Děkujeme všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě a realizaci tohoto koncertu a rodičům za pěknou atmosféru.
Eva Kubečková – sbormistr DPS

Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout na volnočasovém portálu Červeného Kostelce www.ckzije.cz