Zahradní slavnost školy, jako předzvěst prázdnin…

Zahradní slavnost školy, jako předzvěst prázdnin…

Letošní školní rok je opět u konce. Až budete číst tyto řádky, žáci i učitelé budou již na zasloužených prázdninách. Budova školy uzamkne své dveře. Zkrátka a jednoduše, i my si musíme odpočinout, načerpat novou energii, abychom, až září zaťuká na dveře, byli připraveni vytvářet společně se žáky nové umělecké projekty a mohli tak potěšit Vás, naše fanoušky, přátelé, diváky i posluchače.

Děkuji tedy všem pedagogům i rodičům, kteří se na zdárném průběhu celého školního roku podíleli. Především musím poděkovat našim žákům, za jejich píli a krásný přístup k umění jako takovému. Nemohu opomenou poděkovat Městu Červený Kostelec a společnosti autodoprava Volhejn s.r.o. za celoroční podporu naší činnosti.

Přeji všem krásné prázdniny, užijte si léto a já se budu těšit na všechny v září.

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Fotogalerie Zahradní slavnosti 2019 na volnočasovém portálu Červeného Kostelce