OBNOVENÍ VÝUKY ZUŠ

OBNOVENÍ VÝUKY ZUŠ

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné od 11.května 2020 obnovit provoz Základních uměleckých škol.

V rámci provozních podmínek bude studium na škole zahájeno od 11.5.2020 a to pouze pro žáky hudebního oboru se zájmem o individuální studiumVýuka tanečního a výtvarného oboru bude obnovena až 18.5.2020 po domluvě se zřizovatelem a vzhledem ke specifickým hygienickým opatřením. Rovněž je do odvolání pozastavena na naší škole výuka Hudební nauky a Kolektivní hudební praxe, včetně pěveckých sborů. Upozorňuji, že současná aktivní výuka žáků v hodinách je stanovena na bázi dobrovolnosti, tudíž není povinná. V případě zájmu, budou učitelé i nadále připraveni pracovat distančním způsobem. V rámci příprav rozvrhů vás tímto žádáme o okamžitou zpětnou vazbu, kdo z vašich dětí nebude využívat řádné studium v prostorách školy. Jde o informaci pro učitele na všech oborech. Své odpovědi prosím zasílejte na pracovní email jednotlivým učitelům se jménem žáka, který nebude z důvodu rizikové skupiny výuku navštěvovat. Seznam osob s rizikovými faktory, včetně čestného prohlášení žáka (zákonného zástupce), najdete v příloze.

Ochrana zdraví a provoz ZUŠ (formát pdf)
Čestné prohlášení (formát pdf)