ZÁPIS ŽÁKŮ na školní rok 2021-2022

ZÁPIS ŽÁKŮ na školní rok 2021-2022

květen – prostor pro nové talenty se zájmem o studium

Hudební obor

Studijní zaměření: hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, pozoun, baryton, lesní roh, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, klavír, akordeon, EKN-keyboard, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv
Nové studijní zaměření: HRA NA KYTARU, POPOVÝ A MUZIKÁLOVÝ ZPĚV

Taneční obor /lidový, klasický a moderní tanec/

Výtvarný obor /malba, kresba, grafika, keramika/

Uchazeči se mohou přihlásit do 31.5.2021

Studium je určeno pro zájemce od 5 let věku dítěte (dosaženého k 1.9.2021). Zájemce o více oborů musí vyplnit přihlášku na každý obor zvlášť. U hudebního oboru vyznačte zájem o nástroj, nebo sólový zpěv. Do poznámky případně doplňte zájem o sborový zpěv (pokud nebyl označen již jako hlavní studijní zaměření). Pro žáky školy je ke hře na nástroj sborový zpěv vyučován zdarma, jako příležitost dalšího rozvoje a prezentace školy.

Na základě počtu uchazečů a možností školy určí vedení termín talentových zkoušek. V současné době dle epidemiologické situace ve školství (červen–srpen).

O termínu budou uchazeči písemně informováni na e-mail zadaný v přihlášce, včetně počtu volných míst ke studiu na jednotlivých oborech. Případné dotazy pište na adresu: zusck@zusck.eu, nebo telefonicky na tel: 491 461 769.

Elektronickou přihlášku najdete ZDE.

Děkujeme za zájem o studium a těšíme se na vás. Vedení školy