Kalendář akcí

Školní rok 2019 / 2020

Začátek – Konec Název akce Místo konání
1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny
5. 7. 2020 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2020 Den upálení mistra Jana Husa
4. 10. 2020 18.00–19.30 Koncert orchestrů a hostů Divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec
14. 11. 2020 18.00–19.00 Taneční program k 30. výročí TO Divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec
29. 11. 2020 18.00–19.00 Adventní koncert DPS Červánek Divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec
20. 12. 2020 18.00–19.00 Vánoční koncert symf. orchestru a hostů Divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec