Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor představuje jeden z nejvíce rozsáhlých oborů na škole. Navštěvuje ho kolem 230 žáků a v současné době je plně využita jeho možná kapacita. Výuka na ZUŠ je organizována jako dlouhodobé systematické vzdělávání. Vyučování zde probíhá v odpoledních hodinách

Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor navštěvuje okolo 130 žáků a patří k největším v našem regionu. Působí zde učitelky Blanka Rejholdová a Zuzana Zítková. Hlavní těžiště výuky spočívá v moderním scénickém tanci, žáci jsou seznamováni i se základy lidového a klasického tance. Žákyně tanečního oboru

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor navštěvuje zhruba 55 žáků a pracuje pod vedením učitelky Radky Guiliano Šimkové. Žáci se zabývají různými technikami – malbou, kresbou, grafikou a nejoblíbenější keramikou. V roce 2002 v soutěži výtvarných oborů základních uměleckých škol se naše škola zúčastnila