Hudební obor

Hudební obor představuje jeden z nejvíce rozsáhlých oborů na škole. Navštěvuje ho kolem 230 žáků a v současné době je plně využita jeho možná kapacita. Výuka na ZUŠ je organizována jako dlouhodobé systematické vzdělávání. Vyučování zde probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů, kteří jsou často i výkonní umělci.

Žáci především ve svých počátcích rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Zároveň získávají základní představu o zvoleném hudebním nástroji. Během hudebního vývoje na škole jsou žáci vedeny nejen k technickému zvládnutí nástroje či zpěvu, ale především jsou postupně zapojeny do mnoha souborů, které škola nabízí. Komorní, souborová a orchestrální hra je na naší škole považována za hlavní poslání práce učitelů. Účinkování dětí v souborech tak umožňuje účastnit se společných vystoupení na kulturních a representačních akcích nejen v našem městě, širokém okolí, ale i v zahraničí.

Kontakty

MgA. Leoš NÝVLT Ředitel, flétna, komorní hra, korepetice reditel@zusck.eu
Mgr. Tomáš HÁJEK Klarinet, fagot, komorní hra tomas.hajek@zusck.eu
Lukáš JANKO housle lukas.janko@zusck.eu
Mgr. Jiří KÁBRT Housle, viola, komorní a souborová hra jiri.kabrt@zusck.eu
Jana KOSINKOVÁ Keyboard jana.kosinkova@zusck.eu
Jaroslav KUBEČEK Harmonika, komorní a souborová hra, korepetice jaroslav.kubecek@zusck.eu
Eva KUBEČKOVÁ, DiS. Pěvecké oddělení eva.kubeckova@zusck.eu
Mgr. Eva LOKVENCOVÁ Klavír, HN, keyboard eva.lokvencova@zusck.eu
Vlastimil PELL, DiS. Bicí nástroje vlastimil.pell@zusck.eu
Hana PELLOVÁ Klavír, korepetice hana.pellova@zusck.eu
Adéla PODRABSKÁ Hoboj, zobcová flétna adela.podrabska@zusck.eu
Hana ŘEZNÍČKOVÁ KUKULOVÁ Zobcová flétna, příčná flétna, komor. hra hana.reznickova.kukulova@zusck.eu
Jana ŠIMKOVÁ – VITVEROVÁ Violoncello jana.simkova.vitverova@zusck.eu
Mgr. Lidmila URBANOVÁ Klavír, varhany, HN, korepetice lidmila.urbanova@zusck.eu
Iveta VEPŘEKOVÁ Klavír, korepetice iveta.veprekova@zusck.eu
Bc. Jan VOGEL Žestě jan.vogel@zusk.eu
Mgr. Lucie WAJSAROVÁ Violoncello lucie.wajsarova@zusck.eu