Organizace výuky hudebního oboru

Přípravná hudební výchova (PHV)

Výuka na ZUŠ je organizována jako dlouhodobé systematické vzdělávání. Vyučování zde probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů, kteří jsou často i výkonní umělci.

Žáci od 5 -7 let jsou přijati do PHV na základě hudebních předpokladů, tudíž nevykonávají žádnou talentovou zkoušku. Během maximálně dvou letého studia si žáci prohlubují svoji hudebnost, rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Zároveň mohou být děti po konzultaci s rodiči rozděleny do nástrojových skupin, kde získávají základní představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje.

I. a II. stupeň základního studia

Po úspěšném vykonání talentové zkoušky před komisí jsou děti zařazeny do výuky na I. stupni, které trvá 7 let. Absolvování PHV není povinné. Po ukončení I. stupně mohou pokračovat na čtyřletém II. stupni. Některé hudební nástroje (zvláště v začátcích studia) mohou být žákům ve škole zapůjčeny. Studium hudebního nástroje je pro žáka prvních pět let spojeno s předmětem Hudební nauky (HN). Postupně se přidávají předměty jako je Kolektivní hudební praxe (souborová a orchestrální hra), či Sborový zpěv.