Taneční obor

Taneční obor navštěvuje okolo 130 žáků a patří k největším v našem regionu. Působí zde učitelky Blanka Rejholdová a Zuzana Zítková. Hlavní těžiště výuky spočívá v moderním scénickém tanci, žáci jsou seznamováni i se základy lidového a klasického tance.

Žákyně tanečního oboru se opakovaně účastní různých soutěží převážně ve scénickém tanci, kde dosahují vždy nejlepších ocenění a pravidelně získávají postup do celostátního kola. Účastní se i různých tanečních festivalů, např. festivalu pantomimy a pohybového divadla „Otevřeno“ v Kolíně, festivalu Tanambourée ve Varnsdorfu, celostátní taneční přehlídky v Kutné Hoře apod.

Během několika let bylo 7 dívek přijato ke studiu na taneční konzervatoři v Praze a 1 dívka na DAMU též v Praze. Taneční obor se pořádá dvakrát do roka samostatné vystoupení – vánoční pásmo a jarní Taneční mozaiku, kde se postupně představují všechny ročníky v různých tanečních stylech, vedle scénického tance mají diváci možnost vidět i lidový a klasický tanec. O velké oblibě tanečního oddělení mezi veřejností svědčí i stále stoupající zájem nových žáků, které nyní můžeme přivítat v nových prostorách – v tanečním sále v budově sokolovny na Chrbech.

 

Vyučované obory a typ výuky

Přípravné studium pro děti 5 – 7 leté kolektivní výuka
Základní studium tanečního oboru kolektivní výuka

Kontakty

Jana FALTOVÁ jana.faltova@zusck.eu
Blanka REJHOLDOVÁ blanka.rejholdova@zusck.eu