Škola

V Základní umělecké škole v Červeném Kostelci vzděláváme žáky ve třech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Naši školu navštěvuje v současné době cca 420 žáků.

Škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje své žáky pro studium učebních a studijních oborů na středních a vysokých školách a v konzervatořích nebo pro uplatnění v zájmové umělecké činnosti. Studium je určené převážně pro žáky základní a střední školy. Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a může být organizováno i studium pro dospělé. V jednotlivých oborech probíhá výuka formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých předmětech nebo skupinách a hodinové dotace jsou určeny učebními plány.