Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr žáků ZUŠ založil hned na počátku existence této školy učitel Oldřich Runkas, dlouholetý člen Městské dechové hudby. Během let žáci odcházeli, noví přicházeli. Orchestr sklidil za dobu svého trvání několik větších úspěchů, zúčastnil se soutěží ZUŠ – většinou na krajské úrovni, v roce 1992 se probojoval až na celostátní přehlídku dechových orchestrů ZUŠ v Kolíně. V roce 1991 byl soubor a jeho kapelník Runkas pozván na zájezd do SRN – do města Oberurselu na místní hudební slavnosti, kterých se zúčastnily dechové orchestry z různých zemí. Učitel Runkas vedl celé dechové oddělení a orchestr až do své smrti v roce 1995. Po něm přechodně řídil dechovku tehdejší ředitel ZUŠ Jaroslav Kubeček a v roce 1998 převzal oddělení žesťových nástrojů Miloš Meier, učitel z Hronova. V témže roce založil nový žákovský orchestr, který v podobném složení hraje prakticky dodnes. Pravidelně se představuje na koncertech ZUŠ, společných koncertech Městské dechové hudby i na letních promenádních koncertech, kde vystupuje buď samostatně nebo s Dechovým orchestrem mladých Hronov. V roce 2007 se soubor zúčastnil soutěže dechových orchestrů ZUŠ a získal v krajském kole 3. cenu. Orchestr hraje klasický dechovkový repertoár – pochody, polky, valčíky, ale i skladby současných autorů z oblasti populární hudby. V rámci orchestru existuje ještě komorní sdružení Žesťová harmonie, má 7 členů a hraje ve složení trubky, tenor, baryton a tuba. Repertoár tvoří skladby z oblasti vážné hudby, převážně z období baroka.

Žákovský dechový orchestr

Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých