Dětský pěvecký sbor Červánek

Dětský pěvecký sbor Červánek vznikl v roce 1994 a z počátečních několika členů se během své činnosti rozrostl na současných čtyřicet. Sbormistryní je Eva Kubečková, korepetitory Eva Včelišová a Jaroslav Kubeček. Repertoár sboru tvoří skladby různých slohových období od renesance po současnost, dále černošské spirituály a lidové písně. Zkoušky sboru probíhají dvakrát týdně, pravidlem se stala jednou měsíčně nedělní soustředění a o letních prázdninách týdenní soustředění s pracovním i oddechovým programem. Sbor má dvě přípravná oddělení: nejmladší děti 5 – 7 leté s názvem Hvězdičky a starší 8 -10 leté s názvem Sluníčko. Podle vyspělosti přecházejí po dvou až třech letech do hlavního sboru. Pěvecký sbor se účastní různých koncertů školy, pořádá také samostatné koncerty – vánoční i závěrečné. Oba sbory Červánek i Sluníčko se zúčastnily také několika soutěží, kde vždy získaly velmi dobrá ocenění. V roce 2002 získal Červánek na regionální soutěži školních pěveckých sborů zlaté pásmo s postupem a v červnu se zúčastnil celostátní přehlídky v Rychnově nad Kněžnou, kde byl hodnocen mezi nejlepšími sbory. Sluníčko na regionální soutěži v Hradci Králové v roce 2004 získalo zlaté pásmo a cenu absolutního vítěze a postoupilo na celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově. Červánek se již dvakrát zúčastnil celostátní přehlídky výběrových pěveckých sborů České republiky v Novém Jičíně, poprvé získal stříbrné a podruhé zlaté pásmo. Na podzim 2003 získal Červánek nominaci na mezinárodní festival pěveckých sborů v Tolose ve Španělsku, v roce 2004 podnikl zájezd do Vranova nad Topĺou /Slovensko/ – též na mezinárodní sborový festival. V srpnu 2005 se sbor zúčastnil mezinárodní soutěže v Arezzu /Itálie/, v březnu 2006 mezinárodního setkání pěveckých sborů v Locarnu /Švýcarsko/, v červenci 2006 se sbor vypravil opět do Španělska /Cantonigros u Barcelony/ na soutěž pěveckých sborů. Každoročně na jaře pořádá Červánek koncert věnovaný Dni matek, na který jsou pozvány spřátelené sbory z jiných měst, např. Ozvena z Vranova nad Topĺou, Canens z Bratislavy, Motýli ze Šumperka, Permoník z Karviné a další. V květnu 2006 se tohoto koncertu zúčastnil i mládežnický pěvecký sbor Salgotarján /Maďarsko/, který pobýval v naší republice v rámci Královéhradeckého sborového festivalu. Na několika koncertech tohoto festivalu v Hradci Králové vystupoval i náš Červánek spolu s bratislavským sborem Canens. Na podzim 2006 sbor podnikl zájezd do Řecka, kde se zúčastnil mezinárodního festivalu Patras – kulturní město Evropy.

Pěvecký sbor Červánek