Komorní soubory

Flétnový kvarteto, Violoncellové kvarteto, Klarinetový soubor, soubor Žesťová harmonie, Přípravný soubor dechového oddělení či Soubor zobcových fléten a bicích seskupení, to je skupina žáků, kteří se prvně setkávají v různých nástrojových seskupení, aby společně získali první krůčky v komorní a souborové hře.  Cílem předmětu Kolektivní hudební praxe je získat zkušenosti ve společném muzicírování, které učí vzájemné souhře, poslouchání se navzájem, ke kolektivní spolupráci, odpovědnosti ke kolektivu a hlavně k interpretaci hudby nejen klasické, ale i lidové a moderní. Nástrojová seskupení jsou obměňovány dle složení a počtu žáků, kteří na škole studují různá studijní zaměření.

Flétnový kvartet

Flétnový kvartet

Viollončelový kvartet

Klarinetový soubor

Klarinetový soubor

Soubor bicích nástrojů