Přípravný pěvecký sbor Hlahol

Pěvecký sbor Hlahol působí při ZUŠ od roku 1999. Vede jej učitelka Mgr. Lidmila Hanušová, která zároveň vyučuje přípravnou hudební výchovu a hudební nauku. Sboreček je složen z dětí předškolního a mladšího školního věku a má asi 20 členů. Účinkuje pravidelně na koncertech ZUŠ – vánočním i závěrečném, mívá také samostatná vystoupení v Hospici Anežky České a v Pečovatelském domě U Jakuba, většinou společně se souborem zobcových fléten. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní a skladby soudobých autorů.

Přípravný pěvecký sbor Hlahol