Symfonický orchestr

Od roku 1996 vznikl zásluhou učitele Mgr. J. Kábrta při ZUŠ smyčcový soubor a navázal tak na činnost, kterou započal začátkem 80. let učitel Rudolf Vogel se svými žáky. V souboru původně hráli žáci ve složení: první a druhé housle, violy, violoncello, kontrabas a cembalo. Repertoár tvořily převážně díla barokních mistrů, později i díla z doby romantismu – např. skladatelů Griega, Suka a Dvořáka. Smyčcový orchestr se v tomto složení několikrát zúčastnil soutěže ZUŠ a získal v krajských kolech vždy 1. nebo 2. místo. V letech 2003 a 2006 podnikl orchestr zájezd do Německa, poprvé to bylo do města …. a podruhé do města Leck u dánských hranic. Naši mladí hudebníci byli velmi vřele přijati a pozváni na další návštěvu. V posledním roce se ke smyčcovým nástrojům přidaly postupně také dechová a bicí sekce vznikl tak zhruba 40 členný symfonický orchestr, ve kterém vedle současných žáků školy hrají i bývalí žáci a absolventi školy a také učitelé, případně vypomáhají i pozvaní hosté z Posádkové hudby a Filharmonie Hradec Králové. Orchestr má na svém kontě už několik samostatných koncertů a jeho umění vzbudilo značný ohlas veřejnosti. Repertoár souboru tvoří skladby L. van Beethovena, J. Haydna, F. Schuberta, J. Brahmse, G. Bizeta a dalších skladatelů symfonické hudby. Dirigentem a vedoucím souboru je Mgr. Jiří Kábrt. Vedle tohoto orchestru existuje ještě přípravný smyčcový soubor, který má nyní 10 hráčů. Ti budou postupně podle technické vyspělosti přecházet do hlavního orchestru.

Symfonický orchestr